Правна информация

STORCK ADRIA D.O.O.
улица Брдникова 44
1000 Любляна
Словения

Телефон: +386 (0)1 24437-50
Имейл: info@si.storck.com Генерален мениджър:
Urša Fečur
Klaus Kaiser
Copyright:
© Copyright 2020, STORCK ADRIA D.O.O., Словения
Всички права са запазени.
Съдържанието на този уебсайт е обект на защита на авторските права и сродните му права. Това включва, но не се ограничава само до дизайн, текст, изображения, графика, аудио или видео файлове и тяхното съдържание на уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайта собственост на Storck, са защитени от закона за марките и географските означения.

Не се позволява тяхното използване без предварително писмено разрешение на Storck Adria d.o.o.
Реализация на уебсайта:
denkwerk GmbH