създай merci

Специалното "благодаря много": персонализирано merci

Условия за ползване

Можете сами да създадете свой собствен персонализиран дизайн и да го разпечатате. За съдържанието на изпратените материали (напр. файлове с изображения, текстове) отговаряте само Вие.Гарантирате, че изпратените материали не нарушават права на трети лица (лични неимуществени права, авторски права и други права върху обекти на интелектуална собственост), и в тази връзка освобождавате от задължение Щорк от възможни претенции на трети лица. Използването на файлове нарушаващи права, накърняващи добрите нрави или по друг начин недопустими или непристойни съдържания е забранено.

размер и мотив

Първо избери размера на опаковката и после желания мотив:

Тук избери твоя любим мотив, качи снимка и въведи текст.

Тук избери твоя любим мотив, качи снимка и въведи текст.